Werkwijze

Alle tandheelkundige ingrepen uitgevoerd binnen ons project worden gedaan op westers niveau. Dit betekent dat wij ons niet laten verleiden tot het uitvoeren van ingrepen die onder vergelijkbare omstandigheden ook in Nederland niet gedaan zouden worden. Bij grotere en meer invasieve ingrepen worden de patiënten doorverwezen naar onze stationaire kliniek binnen het Mwatate Sub District Hospital.

Ook op het gebied van hygiëne worden geen concessies gedaan. Zo gelden voor wat betreft sterilisatie dezelfde criteria die Nederlandse tandartsen in hun praktijk ook hanteren. We maken o.a. gebruik van vacuüm ondersteunde sterilisatie.

De hygiëne in en om de mobiele klinieken vallen onder een strak regime, zoals wij dat in het westen kennen. Voor wat betreft de afvalverwerking houden wij ook de westerse regelgeving als leidraad. Bij de opbouw is er nadrukkelijk rekening mee gehouden de afvalstroom zo laag mogelijk te houden. We hebben gekozen voor digitale röntgenapparatuur, zodoende is er geen zwaar chemisch afval. Afvalwater uit de units wordt opgevangen in vuil-watertanks en na afloop van een Dental clinic geloosd in een speciale afvalcontainer bij het ziekenhuis. Ditzelfde geldt uiteraard voor al onze disposables en naalden.

Al onze werkzaamheden:

  • Sluiten aan op de regelgeving die is opgezet door ministerie van gezondheidszorg in Kenia.
  • Gaan hand in hand samen met opleiders en studenten van de Universiteit van Nairobi
  • Zijn kosteloos voor onze patiënten
  • Gaan samen met voorlichting t.b.v. betere mondhygiëne