In de praktijk

Per clinic wordt een primary of secondary school aangedaan, hier wordt het kampement opgebouwd een dag voor de aanvang van de clinic. Het kampement bestaat uit twee Dental Units, een tent voor intake en gebitscontrole, een ruimte voor scaling-behandelingen plus een ruimte voor sterilisatie van het instrumentarium.

De clinic start ’s ochtends met het geven van voorlichting door lokale “Oral Health Officers”. Hier krijgen de kinderen klassikaal poetsles en les in persoonlijke hygiĆ«ne. Per klas worden de kinderen onder begeleiding van de leraar naar de controleruimte geleid voor intake en algemene gebitscontrole. Tijdens de controle zal blijken of er een opvolgende actie nodig is, en wat die zou moeten zijn.

Wij onderscheiden vier niveaus:

  1. Geen probleem gevonden tijdens controle, kind kan terug naar de klas.
  2. Gebitsreiniging vereist, kind gaat door naar scalingruimte.
  3. Extractie of vulling nodig, kind gaat door naar Dental Unit.
  4. Grotere ingreep nodig, kind wordt doorverwezen naar Mwatate Sub-District Hospital

Om de verwijzingen te kunnen behandelen heeft Dental Care Kenya in Mwatate Sub-District Hospital een praktijkruimte ingericht. Moeilijke en vergaande ingrepen en behandelingen kunnen in deze kliniek opgevangen worden. Ook ingrepen waarvan verwacht mag worden dat er nazorg kan volgen worden in deze kliniek uitgevoerd.